Zona s nebezpecim vybuchu v prostoru pro baterie

Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, označovaná také jako směrnice 94/9 / ES, je rozhodně Evropskou unií, která definuje základní požadavky na datové produkty pro připojení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Většina strojů a zařízení používaných v uhelných dolech je ohrožena výbuchem metanu a uhlí a směrnice ATEX se vztahuje na nástroje a ochranné systémy určené pro použití na vzdálenostech s nebezpečím výbuchu. Také nejnovější bezpečnostní předpisy v konkrétních zemích EU se od sebe lišily, což znesnadnilo volnou výměnu zboží mezi členskými zeměmi.Z tohoto důvodu byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající návrhy a výrazně usnadnila oběh výrobků v Evropské dohodě. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším cílem směrnice ATEX vyčlenit volný tok zboží zaručující vysoký stupeň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení určená pro výrobu v oblastech ohrožených výbuchem, vydal Evropský parlament a Otevřená unie Evropské unie dne 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / ES, která se dostala do kontaktu 1. července 2003. Kromě toho byla dne 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (známá také jako UŽIVATELÉ ATEX, která se týká minimálních požadavků na bezpečnost práce v oblastech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Směrnice ATEX 94/9 / ES začala fungovat do 1. července 2003 a nahradila předchozí předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (fr Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánuSymbol provedenískupina výbuchukategorie zařízenítyp ochrany proti výbuchupodskupiny výbušninteplotní třída

Doporučujeme školení Atex