Pracovni podminky skolni skolni mistnosti

Poruchy člověka jsou určitým způsobem duševní degenerace, jehož prvními rysy jsou hluboce zakořeněné a stálé vzorce informací s prostředím, které brání chůzi ve společnosti v oblasti obecně přijímaných norem. Zdrojem všech druhů poruch mohou být životy, které neověřují ani v dětství, ale později v životě, úzkosti nebo dokonce nedodržení základních životních potřeb. Charakteristiky lidí, kteří mají více nebo více nebezpečných poruch, budou:

hluboce zakořeněné některé osobní části, které jsou u soudu navíc velmi přehnané podobným rysům mladého muže,nedostatek schopnosti přizpůsobit se případu - říká se, že daný jednotlivec v málo jiných podobách se zastaví hluboce stejným způsobem,všechny zakořeněné rysy jsou odhaleny nejen způsobem, jakým vnímáme realitu, ale také v případě plánování a emocí ve vztahu k sobě navzájem ak ostatním typům. Proto je služba pociťována zejména při kontaktu s jinými typy, které v případě žen s poruchou osobnosti bývají velmi vadné,zvláštnosti ženy s poruchou vytvářejí obecný vzorec jiné osobnosti, nikoli individuálního chování vyplývajícího z toho, že se nachází ve zvláštní situaci.

Jeden může rozlišovat mnoho druhů poruch osobnosti, od těch, které jsou charakterizovány utrpením způsobeným sebepoškozováním, přes naprosto neškodné, až po pokus o způsobení ran na nových typech. Níže jsou uvedeny některé z nejkonkrétnějších typů duševních poruch:

Schizoidní osobnost - osoba používající tento druh poruchy osobnosti často záleží na dojmu velmi tvrdého a emocionálního člověka, vyzařujícího v bezprostředním světě. Při prvním setkání s tímto druhem se člověk odhaluje silně odloučený a ovládaný, dokonce i několik empatických. Jeho myšlenky jsou velmi výstřední a / nebo velmi originální. Psychologický stav schizoidu bude také znám v jeho oblečení; současný zaměstnanec bude udržovat vhodný a pozitivní styl oblečení, někdy výstřední, nikdy se však nebude řídit módou nebo obecně přijímaným kritériem toho, co publikuje. Příčiny této poruchy nejsou dobře známy ani zjistitelné. Někteří vědci trvají na tom, že jsou způsobeni nadměrnou péčí o rodiče v mladém věku, jiní naopak. Psychiatři zakládají svou diagnózu na pacientově výkonu stránek, jako je nedostatek nebo zanedbatelná reakce na práci, aby uspokojili jejich vlastní potěšení, emoční chlad, nedostatek zájmu o chválu i názor, být individuální a nedostatek touhy změnit současné období.emoční porucha - existují dva typy žen s emoční poruchou: rychlý typ a hraniční klientka. Ženy s oběma typy dysfunkcí mohou být považovány za velmi impulzivní bez důvodů pro důsledky, rychlou erupci neomezeného hněvu, hyperaktivitu nebo podrážděnost. Oba typy emocionálních šoků jsou však zásadním rozdílem. Impulzivní člověk, protože nemá kontrolu nad láskou a vedením, které se vyskytuje hlavně v extrémních situacích, si také stěžuje na hluboké mentální napětí. Borderline je však nebezpečnou frakcí emočních poruch, protože výkyvy nálady u osoby trpící poslední duševní nemocí jsou tak trvanlivé a rychlé, že ve většině případů jde o sebevraždu.úzkost - tento model poruchy je pro čtenáře relativně lehký a jasný. To znamená, že se nemocný bojí. Její strach však může doslova spočítat všechny oblasti jídla a okolních předmětů. Důsledkem je zvážit formu a činy, které začínají špatnou úzkostí, která v nejjednodušším případě vede pouze k tématům sociálního fungování, v nejnižší a dokonce k sebevraždě či agresi zaměřené na jiné lidi. Existují různé fobie jako arachnofobie, homofobie, klaustrofobie nebo dokonce pediofobie (strach z panenek, triskaidekaphobie (strach z čísla 13 a pedofobie (strach z dětí nebo dokonce aerofobie (strach ze vzduchu.závislost - nemluvíme o novém typu závislosti. Osoba s poruchou v místě závislosti je jednoduše závislá na jednotlivci. Nevydrží se bez pokynů svých obyvatel, umožňuje ostatním jednat o rozhodnutích souvisejících se změnami v bytě, které jsou důležité pro pacienta, nemá žádné znalosti o nezávislých rozhodnutích, je omezený a submisivní.

Skutečností je, že v podstatě neexistuje žádná lidská bytost, která by platila se zdravým srdcem. Na druhou stranu, pokud dobrá vlastnost přestane znepokojivě zveličovat, je tedy na jiném bezpečí hledat psychiatrický názor.