Odpraseni obloukovych peci

ProEngine Ultra

Směrnice ATEX končí na konci, aby zajistila volný pohyb produktů, které jsou v Evropské unii obklopeny ustanoveními tohoto dokumentu. Kromě toho jde o minimalizaci a tím i vyloučení rizika z defenzivních nástrojů nebo metod ve výbušných třídách, jejichž zásoby nebo organismy nejsou přizpůsobeny.

Směrnice stanoví základní požadavky atex na bezpečnost a ochranu zdraví ve výbušných oblastech. Tato přání se týkají především potenciálních zdrojů, které mohou zapálit nástroje v potenciálně výbušné atmosféře. Přechází také k ochranným systémům, které se během exploze automaticky vytvářejí. Činnost těchto ochranných systémů je především největším zastavením výbuchu nebo omezením účinků jeho přenosu. Atexové požadavky jsou současně dodávány do bezpečnostního aparátu. Zařízení také bere v úvahu bezpečné fungování zařízení a nezávislých ochranných systémů, které jsou v oblastech ohrožených touto explozí. Požadavky Atex se současně starají o části a podsestavy, které nejsou ve tvaru k provádění nezávislých funkcí. Jsou však důležité především proto, že ovlivňují provozní bezpečnost zařízení i ochranných systémů.V celé Evropské unii lze k obchodování zavést pouze výrobky, na které se vztahují požadavky směrnice o nových řešeních a které především splňují tyto požadavky.Ustanovení směrnice ATEX se vztahují pouze na nové výrobky, které jsou uváděny na trh poprvé. Jsou to jak pěstované na základě Evropské unie, tak i ty, které jsou dováženy do evropské skupiny.Směrnice ATEX zahrnuje:- nové výrobky vytvořené v EU,- „jako nové“ výrobky,- nové nebo použité výrobky dovážené ze zemí mimo Evropskou unii,- jiné produkty a „jako jiné“ označené ženou, která není jejich přirozeným producentem.