Malborska gastronomie

Anglický termín koučování & nbsp; (což znamená školení je název interaktivního tréninkového procesu, který se provádí pomocí technik souvisejících s psychologickými znalostmi. Je to způsob školení zaměstnanců, který počítá s prováděním rozhodovacího procesu ve smyslu uspokojování jejich profesních potřeb, což umožňuje jejich lidem nebo podnikům dynamizovat tempo rozvoje a umožňuje zlepšit fungování společnosti. např. ve vztahu k jejich podnikání, kariérnímu rozvoji a navíc analyzovat problémy týkající se mezilidských vztahů s novými typy.

https://v-rax.eu/cz/

Profesionální koučování umožňuje klientům lépe se rozhodovat, plně využívat jejich přirozené predispozice, vyjasňovat naše povinnosti a soustředit se na optimalizaci činností, které k nim vedou. Koučink je proces sebezdokonalování, jehož nejdůležitějším projektem je zvýšení důvěry klienta a projevení podpory při pomalém směřování zamýšlené železnice na základě jeho dalších efektů a intelektuálních prostředků. Dalšími vlastnostmi uvedenými v cvičeních pro zaměstnance ve struktuře koučování jsou:

koučování je zcela dobrovolné školení;kouč není oprávněn stanovit žádné směrnice pro klienta;neučí lidi, pouze je uzdravuje v procesu vzájemného poznávání;je založen na otázkách a stimuluje myšlení;z pohledu klienta musí existovat atmosféra respektu a pomoci;cílem je poskytnout informovanou změnu.