Legimi ctenari

V podmínkách vysokého znečištění ovzduší a / nebo nasycení výbušnými základnami je nutné používat zařízení a instalační řešení, která splňují normy dané platnými předpisy v celé EU a mají certifikaci ATEX, tj. ATmosphères výbušniny.

Instalace ATEX „instalace atex“ - právní předpisyPovinnost zavést certifikaci a potřeba používat certifikovaná zařízení v okolí (podniky ohrožené výbuchem byla zavedena směrnicí EU č. 94/9 / ES.Předpisy týkající se ochrany proti výbuchu se vztahují na všechna elektrická a mechanická zařízení a na všechny organismy regulující výbuch používané ve smlouvě s mořskými, pozemními a podzemními činnostmi.

Zařízení, na něž se vztahuje směrnice ATEXSměrnice se vztahuje na všechny stroje a zařízení, jakož i kontrolní body, které se vyskytují v potenciálně výbušných oblastech. Ve skutečnosti by všechna jídla, která se scházejí v těchto zónách, měla představovat odpovídající osvědčení, stejně jako všechna zařízení ATEX splňují požadavky pravidla.Podle směrnice jsou zařízení a zařízení, na něž se vztahuje certifikace, rozdělena do dvou skupin. První zahrnuje zařízení používaná v těžebním sektoru (doly, většina zahrnuje všechna ostatní zařízení. Jedná se zejména o odprášení zařízení ATEX pracujících například v odvětví dřeva nebo laků, jakož i všech filtrů, extraktorů a bezpečnostních zařízení umístěných v prašných podmínkách.

Každý projekt nové instalace ATEX v místnostech s nebezpečím výbuchu by měl být společně se zásadami zavedenými v zásadě postaven spolu s uzavřenými základnami, což v praxi povede ke snížení rizika výbuchu a ke zvýšení úrovně bezpečnosti zaměstnanců a příslušenství (a životního prostředí při práci v podmínkách vysoká saturace nebezpečnými látkami.