Femina kolposkopie

https://horse-p.eu/cz/Titanodrol - Budujte svalovou hmotu za měsíc, který ostatní staví roky!

Kolposkop je nezměněné zařízení, které se často používá při provádění výzkumu v kombinaci s patologiemi děložního čípku. Je to pro hledání cytologických vaginálně-cervikálních nátěrů.

V současné době jsou všechny kolposkopy v řízení nové a užitečné. Je možné trvale archivovat dynamické obrázky, které jsou v zařízení zvažovány. Moderní elektronika a pantografy umožňují provádět přesné kroky ve všech rovinách, díky kterým je kolposkopické vyšetření mnohem jasnější a mimořádně úspěšné. Převážná většina modelů je uspořádána v digitálních buňkách, které lze použít k archivaci vyšetření. Záznam může zahrnovat formu kolektivní fotografie, digitální archivaci na internetových médiích nebo formu záznamu videa.Dobrá forma kolposkopu by měla mít několik základních rysů. Především to musí být špičková organizace. Musí poskytovat senzační formu obrazu, jasné fotografie a videa a musí být vybaven specializovaným softwarem, který umožní silnou přípravu důkladné analýzy shromážděného vizuálního materiálu. Je také převzata nejdůležitější jistota zařízení.Optický systém dobrých forem kolposkopu je obvykle založen na německých výrobních čočkách. Optický systém by měl být navíc vybaven několika způsoby přiblížení. Nejlepší příklady umožňují zvětšení 20x. Při výběru kolposkopu byste měli také vyjádřit názor na zaostřovací pole a rozsah zaostření. Čím rychleji, dobře.Nejlepší zařízení musí být vybavena pantografovým ramenem, které zajistí blízký a přesný krok ve všech možných rovinách. Rameno by mělo být opatřeno zámkovou šancí, takže ji můžete přeskočit určitým směrem.