2001 2001 ucebni plan

V současné době, v hnutí s velmi rychlým vývojem moderních počítačových metod, se FEM (metoda konečných prvků rychle bránila extrémně nákladným nástrojem pro numerickou analýzu různých konstrukcí. Modelování MES bylo široce využíváno prakticky ve všech těchto oblastech inženýrství i v aplikované matematice. V nejjednodušších termínech, mluvit MES, to je komplikovaná metoda řešení diferenciálních a parciálních rovnic (po předchozí diskretization v dobrém prostoru.

Co představuje MESMetoda konečných prvků, tedy v současné době mezi nejběžnějšími počítačovými metodami pro určování napětí, zobecněných sil, deformací a posunů v analyzovaných strukturách. Modelování FEA je uvedeno v plánu plánu pro vytvořený počet konečných prvků. Na konci každého jednotlivého prvku mohou být vytvořeny některé aproximace a každý neznámý (hlavně posun je reprezentován speciální interpolační funkcí, pomocí hodnot samotných v uzavřeném počtu bodů (hovorově nazývaných uzly.

Aplikace MES modelováníV současné době se zkoumá pevnost konstrukce, napětí, posunutí a simulace deformací metodou FEM. V počítačové mechanice (CAE lze tento formulář použít ke studiu toku tepla a průtoku kapaliny. Metoda MES je také dobře známa pro studium dynamiky, statiky strojů, kinematiky a magnetostatických, elektromagnetických a elektrostatických efektů. MES modelování pravděpodobně žije ve 2D (dvourozměrný prostor, kde diskretizace odkazuje především na rozdělení konkrétního oddělení na trojúhelníky. Díky této strategii můžeme vypočítat hodnoty, které se objeví v souboru daného programu. V současné podobě však existují určitá omezení, která je třeba mít na paměti.

Největší výhody a nevýhody metody FEMNejdůležitější výhodou MES je samozřejmě možnost získat vhodné výsledky i pro velmi nebezpečné tvary, pro které bylo velmi obtížné provádět běžné analytické výpočty. V praxi se říká, že některé problémy lze reprodukovat v mysli počítače, aniž by bylo nutné budovat drahé prototypy. Takový proces značně usnadňuje celý proces návrhu.Rozdělení studované oblasti na stále nižší prvky vede k přesnějším výsledkům výpočtu. Člověk by se také měl více starat o to, že poslední z nich je rozhodně koupen vyšším výpočetním výkonem moderních počítačů. Mělo by se také připomenout, že v takovém případě by mělo být velmi zahrnuto a mělo by dojít k chybám v výpočtu, které vyplývají z vícenásobné aproximace zpracovaných hodnot. Je-li testovaná oblast dána z několika set tisíc různých prvků, jaké jsou nelineární vlastnosti, pak se v takové situaci má výpočet upravit ve druhém opakování tak, aby konečné řešení bylo dobré.